Boka kurs (1 anmälan/deltagare)

GDPR

Körskolan West AB värdesätter personlig integritet

Det här gäller: Dataskyddsförordningen, GDPR, är den nya lagstiftningen som trädde i kraft 25 maj 2018 som reglerar hur personuppgifter får lagras, hanteras och på vilken laglig grund hanteringen sker. På denna sida får du information om hur, vad och varför Körskolan West AB sparar viss information.

Detta sparar vi på: Vid inskrivning sparar vi följande information om dig, namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon-/mobiltelefonnummer.

Därför lagrar vi personuppgifterna: För att du ska kunna ta del av Körskolan West AB:s tjänster behöver vi dina personuppgifter.

Genom att ingå avtal med Körskolan West AB lämnar du ditt samtycke till att: Ditt personnummer används för att identifiera din identitet och för att möta vissa myndigheters krav, t ex Transportstyrelsen.
Det används också för att ge dig som elev tillgång till Elevcentralen där du har tillgång till ditt utbildningsmaterial.

Din epost används för att kunna ge information om verksamheten samt eventuella erbjudanden.

Ditt mobilnummer används för att kunna skicka sms med info/ringa om bokningar kring din pågående utbildning.

Sociala medier (Instagram, Facebook, Twitter samt vår webbplats) Detta är en helt frivillig personuppgift som vi då behandlar för att marknadsföra vår trafikskola i sociala medier samt för att förmeddela dina nära och kära att du tagit ditt efterlängtade körkort.

Dessutom är dessa uppgifter av stor vikt att vi ska kunna ha och ta kontakt med dig i samband med ditt användande av våra tjänster.

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar och andra författningar.

Efter avslutade kurser görs en anonymiserad utvärdering för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten.

Din säkerhet och dina rättigheter: När du som elev skriver in dig hos Körskolan West AB så lagras dina uppgifter i vårat datorsystem.

Körskolan West behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

Därefter kommer gallring av personuppgifterna raderas helt enligt rutinerna i vårt affärssystem aSTRa som drivs och underhålls av STR – Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (www.str.se)

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

En begäran om registerutdrag ska innehålla personnummer samt vara undertecknad och skickas per post till:
”Registerutdrag”
Samlingspunkt Körskolan West AB
Åvägen 1
435 44 MÖLNLYCKE