risk 1 bil göteborg

Riskettan för bil

Riskettan Bil (risk1)

Är det ok att prata i telefon bakom ratten om man har hörlurar? Kan mina kompisar vara en säkerhetsrisk även om det är jag som kör? En öl är väl okej innan man kör hem? Det finns många saker som kan påverka vår uppmärksamhet och hur vi beter oss som förare. När du framför en bil i trafiken har du inte bara dina passagerares liv i dina händer, utan också dina medtrafikanters. Därmed är det viktigt att veta vilka risker som finns, i syfte att inte själv utgöra en risk för dig själv och därmed även för dem runtom dig.

 

Hur går riskettan till?

Riskettan är den teoretiska delen av den obligatoriska riskutbildningen när du ska ta körkort. Utbildningen genomförs vid ett kurstillfälle om 180 minuter (exklusive raster). Kursen visar på de risker som just bilkörande innebär, hur man kan hantera dem och hur/om man kan undvika dem. Under riskettan examineras du inte med något prov, emellertid måste du vara närvarande i undervisningen och diskussionsmomenten för att bli godkänd på kursen.

 

Vad ska jag lära mig?

Under riskettan går vi igenom och ger dig fördjupad kunskap om:

  • Vilken kort- och långsiktig inverkan droger, alkohol och trötthet har
    på kroppen och uppmärksamheten
  • Vilka regler och lagar som gäller för rattfylleri och trötthet
  • Hur stress, grupptryck, mobiltelefoner med mera påverkar dig som förare
  • Vilka olika risker som finns i olika köns- och åldersgrupper
  • Vilka konsekvenser dessa olycksrisker kan få
  • Hur olika beteenden och attityder jämfört kan öka eller minska olycksrisken

Efter genomförd risketta skickar kursansvarige ditt intyg till Trafikverket. Intyget är giltigt i fem år.

 

Kom ihåg!

Glöm inte att du måste ha med dig en giltig legitimation för att kunna genomgå riskettan!
Fråga i receptionen eller någon av oss lärare om du har ytterligare frågor eller funderingar som rör riskutbildningarna.