körkortsteori

Körskolan.com tipsar

Artikel

Svåra vägmärken som du behöver ha koll på till teoriprovet

Hastighetsskyltar, varningsskyltar och lokaliseringsmärken möter man ofta i trafiken och är därför lättare att lära sig och komma ihåg. Men det finns en hel del mindre kända och mer komplicerade vägmärken som kan vara utmanande att lära sig eller att tolka korrekt. Här listar vi sex exempel på svårare vägmärken som du behöver ha koll på inför teoriprovet för B körkort.

 

Tilläggstavlor

Dessa tavlor kompletterar andra vägmärken och kan ha olika budskap som ”gäller endast höger körfält” eller ”gäller vissa tider”. De kan vara svåra att tolka eftersom de ofta innehåller specifik information som förändrar betydelsen av huvudskylten.

 

[Tilläggstavlan visar när ovanstående skylt gäller. I detta fall vardagar mellan kl 08.00-17.00. Står det inom parentes är det dag före helgdag och står det i rött är det helgdag.]

Vägmärken för vissa fordonstyper

Exempelvis märken som indikerar begränsningar eller tillåtelser för specifika fordonstyper, som tung trafik eller traktorer.


[Begränsat trippelaxeltryck för fordon som har trippelaxel. Lastbilens släp kan ha detta.]

Märken för vägarbete

Dessa varierar och kan inkludera information om vägarbeten, omledningar, eller andra tillfälliga förhållanden på vägen som inte alltid är intuitiva vid första anblicken.

[Körriktning höger vid tillfällig trafikomledning pga vägarbete.]

Olika typer av förbudsmärken

Förutom de vanliga stopp- och parkeringsförbudsmärkena finns det flera andra förbudsmärken som kan vara svåra att komma ihåg, exempelvis förbud mot att svänga i viss riktning eller förbud mot att köra in på en väg.

[Datumparkering. Då skylten visar en udda siffra är det förbjudet att parkera på sidan med ojämna husnummer på ett ojämnt datum.]

Märken för miljözoner

 Dessa märken indikerar områden där endast fordon som uppfyller vissa miljökrav får köra. De kan vara komplicerade eftersom de ofta kräver att man känner till specifik information om sitt eget fordon.

[Förbud mot infart med fordon som har dubbdäck. Miljön försämras avsevärt när slitage på vägbanan görs av dubb.]

Vägmärken för tätbebyggt område

 Dessa märken har genomgått flera förändringar genom åren. De moderna tätortsskyltarna skiljer sig från de äldre och har ofta hastighetsbegränsningar på en tilläggstavla i direkt anslutning till skylten.

[Tätbebyggt område. När du passerar skylten gäller max 50 km/h om inget annat anges. Slutskylt finns.]

 

Att lära sig dessa och andra mindre vanliga vägmärken kräver studier och praktik. Det är viktigt att använda korrekta källor för att öva som körkortsboken, transportstyrelsen och övningsprov. Genom att ha en djupare förståelse för dessa märken och deras betydelse, kan du förbättra dina chanser att klara teoriprovet för B-körkort.