handledarkurs

Kurser

Handledarkurs

Dags att övningsköra – men kan pappa verkligen visa hur jag ska göra?
Att kunna köra bil är en sak. Att förklara hur man kör bil är en helt annan. På handledarutbildningen hjälper vi blivande handledare att komma ihåg och förklara de manövrar som sedan länge går på automatik.

 

När ska man gå handledarkurs?

För att få lov att övningsköra tillsammans för ett B-körkort måste både handledaren och eleven gå en handledarkurs (som också kallas introduktionsutbildning). Utbildningen sker vid ett tillfälle och är ca 3 timmar lång. Det är vanligt att eleven och handledaren går vid samma kurstillfälle, men de kan också gå vid olika tillfällen. För handledarskap vid övningskörning för andra körkortsbehörigheter, till exempel för motorcykel eller utökad B-behörighet, krävs ingen handledarutbildning.

 

Vad lär man sig?

Under kursen går vi igenom flera aspekter av övningskörningen. Dessa är bland annat vilka regler som gäller för övningskörning, vilken roll den privata övningskörningen har i körkortsutbildningen, hur man kan strukturera sitt övningskörande, handledarens moraliska och juridiska ansvar som förebild och behörig förare samt vilka egenskaper som eleven kommer testas för vid uppkörningen.

Vidare tar vi också upp säkerhetsfaktorer, som till exempel vilka övningsmiljöer som är lämpliga för elevens körskicklighet, hur eleven och handledaren kan tolka samma situation olika, vanliga misstag och felbedömningar bland oerfarna förare och riskerna de kan medföra. Därav har vi våra risk 1 och risk 2 utbildningar ni kan läsa mer om här.

Risk 1 bil  –  Risk 2 bil  –  Risk 1 MC  –  Risk 2 MC

Giltighetstid handledare?

En introduktionsutbildning är giltig i 5 år. Om man tidigare varit handledare för t.ex. elevens äldre syskon behöver man alltså inte gå om handledarkursen, så länge det inte gått fem år eller mer sedan den förra utbildningen. Däremot måste du ansöka om handledarskap för varje elev du övningskör med, även om du har genomgått handledarutbildningen. Du ansöker om handledarskap hos Transportstyrelsen och vi på körskolan.com hjälper dig gärna.